Lägga nytt tak

Behöver du lägga nytt tak på ditt hus finns det lite att tänka på. Det kräver noga planering för det ska bli så bra gjort som möjligt samt hålla i flera års tid. Ett nytt tak kan också bli en kostsam historia men samtidigt så höjs värdet på huset – och du kan vara säker på att ditt hus är väl skyddat från väder och vind.

Certifierade personer bör utföra arbetet

Det kan se enkelt ut att lägga ett tak när man ser takpannorna men det är ett slitsamt arbete som kräver både planering och kunskap. Även om du är en händig person normalt rekommenderas det att anlita kompententa personer med erfarenhet av takläggning när du vill byta ut taket. Det är nämligen viktigt att arbetet utförs väl för att undvika framtida problem.

Några råd på vägen

Är det så att du har några takpannor som är spruckna eller som har gått sönder är det viktigt att byta ut dem så fort som möjligt, på grund av att de kan orsaka skador. Skulle vinden ta i ordentligt en sen kväll så kan takpannan blåsa av taket och orsaka skador på omgivande byggnader eller bilar. Det kan leda till stora utgifter.

Du kan återanvända dina gamla takpannor på många olika vis, exempelvis om du ska bygga ett skydd för ved eller någon annan nybyggnation på tomten.