Förzinkning

Varje år så går stora värden förlorade när produkter rostar. Därför används förzinkning som ytbehandling för att rostskydda metaller. Det finns olika typer av förzinkning, exempelvis doppförzinkning, varmförzinkning och elförzinkning.

Zink är ett naturligt grundämne som i sig är hälsosamt. Metallen har ett antal egenskaper som gör att det är lämpligt för att förhindra korrosion på järn- och stålprodukter. Förzinkning används på en rad produkter så som trädgårdsredskap, byggelement, och fordonskomponenter. Även om metallkomponenterna enbart kommer att användas i inomhusmiljö så måste dessa vara behandlade så att de inte rostar, så förzinkning används också på hushållsartiklar och butiksinredningar.

Doppförzinkning

En vanlig fråga är om det heter förzinkning eller galvanisering, även kallat doppförzinkning. Med termen galvanisering så avses att man åstadkommer förzinkning på elektrokemisk väg. Du bör använda termen förzinkning för att undvika missförförstånd om du inte vet vilken sorts förzinkning som avses.

Elförzinkning och varmförzinkning

Om det inte ställs så höga krav på förzinkningen så används elförzinkning. Elförzinkning kan utföras med eller utan legering. Det är vanligt att denna metod används utan legering och för att ytan ska bestå så läggs ofta krom på den. Denna metod används vanligtvis för att på ett kostnadseffektivt sätt skydda skruvar och andra typer av byggdetaljer. Det skapas ett bra underlag för lackning när denna metod används, något som är en fördel om man producerar bildelar. För att skapa en vacker yta och för att förstärka rostskyddet så används kromatering. Olika färger kan fås när man använder kromatering exempelvis gult, grönt, svart och blått.

Livslängden hos zinkbeläggningen bestäms av hur tjockt zinkskiktet är som används. Om elektrolytisk förzinkning används så är den maximala skikttjockleken begränsade till 25 my. Vill man ha ett tjockare skikt så används ofta varmförzinkning istället.

Varmförzinkning innebär att man doppar delen i flytande zink som har en temperatur på omkring 140 grader Celsius. Varmförzinkning ger ett utmärkt skydd, och denna metod används för att skydda komponenter som måste tåla slitage och miljöer med hög fuktighet.