Vad behövs för att bygga en mur med murarblock?

En mur är något som det kan vara bra att ha där hemma av flera olika anledningar. Hur går man då tillväga för att bygga en sådan om man vill göra det själv? Det första man bör göra är att bestämma sig för vilken typ av mur det är man vill ha, och sedan välja murarblock utifrån detta eftersom de varierar och passar olika bra för olika typer av murar.

Därefter behöver man skaffa en mängd olika typer av material samt verktyg om man inte redan har dessa, samt även en del annat. När det gäller verktygen behöver man här en grävmaskin eller spade, en såg, en kniv, en tumstock att ta mått med, en markvibrator för att packa murens bärlager, ett vattenpass för att försäkra sig om att allt är jämt och fint, och en uretanklubba för att slå stenar på plats.

Det material man behöver är en fiberduk för att separera de olika typerna av krossmaterial, bergskross att använda som fyllnadsmassa, stenmjöl att ha som avjämning, makadam att ha som dränering bakom muren, ett dräneringsrör för att ytterligare se till att hålla vatten borta bakom muren, samt anläggningsjord att ha som utfyllnad för muren. Detta material ger en bra förutsättningar för att kunna bygga en stark och hållbar mur.

För den personliga säkerheten kan det även vara bra att ha en bra skyddsutrustning tillgänglig för att minska risken för skador. Murlim är även bra att ha till att limma fast murens toppsten, och gräs på rulle kan vara bra att ha för att placera ut runt muren när den är klar. I vissa fall kan det även vara klokt med en låsplugg för att se till att man kan bygga både lutande och lodräta murar, och till dessa är det även klokt att använda ett geonät som extra förankring till låspluggen.